PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE U ŠKOLI

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Školski odbor Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju  Split, na prijedlog ravnatelja škole, dana 23. siječnja 2017. god. donosi,

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE  U ŠKOLI