Natječaji

ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU
SPLIT, Matice hrvatske 11

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za radna mjesta

1. nastavnik strukovnih predmeta  likovne umjetnosti – 1 izvršitelj/ica – profesor likovne kulture , na neodređeno  vrijeme s punim tjednim radnim vremenom,
probni rad od šest (6)mjeseci.
2. nastavnik povijesti – 1 izvršitelj/ica – prof. povijesti , na neodređeno vrijeme s punim tjednim radnim vremenom, probni rad od šest (6 )mjeseci.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.87/08.,86/09.,92/10.,105/10. i 90/11,86/12.) i  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN.br.1/96. i 80/99.))
Prijave se primaju na adresu škole u roku od  8. dana od dana objavljivanja.

Klasa: 602-03/12-01-539.                                             R a v n a t e l j :
Ur.broj: 2181/12-01-IK.
Split, 30. 10. 2012.g.                                     Ivan Kovačević, dipl.inž.grad.

Napomena:
Natječaj objavljen na oglasnoj ploči škole, te na Zavodu za zapošljavanje – Područna služba Split, dana 02. 11. 2012.g