Natječaji

ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU
SPLIT, Matice hrvatske 11

r a s p i s u j e

NATJEČAJ
za radno mjesto

1.Nastavnik stručnih predmeta grafičke struke – 1 izvršitelj/ica – određeno puno  radno vrijeme do povratka  djelatnice s bolovanja-s punim tjednim  radnim  vremenom

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08.,68/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13), i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.
Prijave se primaju na adresu škole u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Klasa: 602-03/14-01-155
Urbroj:2181-77/14-01-IK

Ravnatelj:
Ivan Kovačević, dipl.inž.građ.