Fiskalna odgovornost

Javna-nabava

Procedura praćenja i naplate prihoda (PDF)


 

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da ravnatelj Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split, kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona o javnoj nabavi.

 


 

Financijsko izvješće na kraju 2016.godine

Plan nabave za 2017. godinu

 


 

Financijsko izvješće na kraju 2015.godine

Plan nabave za 2016. godinu

 


Plan nabave za 2015. godinu 

Financijsko izvješće na kraju 2014.godine

Plan nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2012. godinu

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima