Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa:

  1. nastavnik/ca stručnih predmeta – 1 izvršitelj/ica , mag. informatike

U potpunosti pročitajte detalje natječaja za zasnivanje radnog odnosa.