Panel Tolerancijom protiv predrasuda i diskriminacije

tolerancija_header

Naša škola je bila domaćin panela Tolerancijom protiv predrasuda i diskriminacije na kojoj su sudjelovale još 4 škole: Gimnazija Metković, Obrtničko industrijska škola Imotski, Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju iz Zagreba i Gimnazija Marko Marulić iz Splita. Panel i izložbu učeničkih radova, koja  je prethodila , organizirali su mladi ambasadori Europskog Parlamenta sa mentoricom Marijelom Gulin kako bi obilježili nadolazeći Međunarodni dan tolerancije.

U uvodnom dijelu riječ su imali gosti, psihologinja Tena Romani I Mario Bajkuša iz Foruma za slobodu odgoja, a potom su  učenici iz svake škole problematizirali različite tipove diskriminacije s naglaskom na rasnu, rodnu i religijsku diskriminaciju.

Učenice naše škole Lara Kušeta, Nikolina Punda i Jelena Juginović  govorile su o problemu bullyinga,  o odnosu prema osobama sa invaliditetom, te o važnosti prihvaćanja različitih i uključivanju osjetljivih skupina u društvo.

Zaključak je da je važno poštovati različitosti, biti tolerantan prema onima koji su drugačiji, pomoći u inkluziji, te se neprestano obrazovati kako bi se pronašli načini I instrumenti u borbi protiv predrasuda I diskriminacije.

toler_rasprava