Upute za rad u uvjetima povezanim s COVID-19

info_covid

Sukladno Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021. MZO-a od 29.8.2020. (u daljnjem tekstu: Preporuke), Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. HZJZ-a od 24.8.2020 (u daljnjem tekstu: Uputama) i na osnovu čl. 104. Statuta Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (u daljnjem tekstu: Škola), ravnatelj Škole donosi

UPUTU ZA RAD U UVJETIMA POVEZANIM S COVID-19 U ŠK.GOD. 2020./2021.

Uputa za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u školskoj godini 2020./2021. donosi se u svrhu implementacije i provedbe važećih Preporuka i Uputa.

ZABRANA ULASKA U VANJSKE I UNUTARNJE PROSTORE ŠKOLE. Zabranjen je dolazak učenika, roditelja u pratnji i djelatnika ukoliko imaju simptome zarazne bolesti (povišena temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), imaju izrečenu mjeru samoizolacije ili imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19.

ZABRANA ULASKA NEOVLAŠTENIH OSOBA. Škola vodi evidenciju ulaska/izlaska ovlaštenog osoblja (ovlašteno osoblje uključuje: djecu/učenike, osoblje, pomoćno i administrativno osoblje, ostalo osoblje kojem je odobren ulazak). Zabranjen je ulaz neovlaštenom osoblju (neovlašteno osoblje uključuje: roditelje/skrbnike, neupisanu braću/sestre djecu/učenike, drugo osoblje koje nije nužno za rad ustanove). Iznimno, moguće je dopustiti neovlaštenim osobama ulazak temeljem prethodnog dogovora, uz obvezu pridržavanja ostalih mjera.

OBVEZA MJERENJA TJELESNE TEMPERATURE. Učenici su dužni svakodnevno mjeriti temperaturu prije dolaska u Školu i izmjerene vrijednosti bilježiti u posebnu bilježnicu koju su dužni pokazati nastavniku na upit. Svi zaposlenici dužni su svakodnevno mjeriti temperaturu prije dolaska na radno mjesto. Prilikom ulaska u školu zaposlenicima se također mjeri temperatura i vrijednost se zapisuje u evidenciju.

NOŠENJE MASKI. Za sve zaposlenike, učenike i eventualne posjetitelje Škole obvezno je nošenje maske na ulazu u Školu, u školskim hodnicima i svim zajedničkim prostorima. U uredima maske su obvezne samo ukoliko nije moguće držati propisani razmak od 2 metra. Nošenje maske podrazumijeva da maska prekriva usta i nos. Zabranjen je ulazak u Školu osobama koje ne nose masku i to na propisani način. U učionicama je osiguran razmak 2m pa učenici i nastavnici nisu obvezni nositi masku dok god održavaju propisani razmak.

HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RUKU. Učenici peru ruke toplom vodom i sapunom prema naputcima za pravilno pranje ruku koji se nalaze u sanitarnim prostorima. U učionici se dezinficiraju ruke. Učenici i zaposlenici obvezno koriste dezinfekcijsko sredstvo na ulazu. Ostali posjetitelji (neovlašteno osoblje), ukoliko imaju dogovoren sastanak s ravnateljem, tajništvom ili stručnom službom, dezinficiraju ruke na ulazu te potpisuju posebnu Izjavu.

KLIMATIZACIJA. Ne preporučuje se uključivanje klima uređaja.

ORGANIZACIJA NASTAVE. Nastava će se održavati po Modelu B što podrazumijeva da učenici prate nastavu dijelom u školi dijelom na daljinu. Prvi sat jutarnje smjene počinje u 8:15, a poslijepodnevne u 14:15 (jutarnja smjena ulazak u školu od 8:00 do 8:15, poslijepodnevna smjena ulazak u školu od 14:00 do 14:15). Škola će pravodobno o svim novostima i promjenama obavještavati učenike i roditelje preko mrežnih stranica Škole i
aplikacije Teams.

RASPORED POČETKA I KRAJA SATA TE ODMORA. Sat traje 40 minuta, mali odmori 5, a veliki odmor 15 minuta. Tijekom malih i velikog odmora u pravilu učenici ne smiju napuštati učionicu (smiju izaći na balkon ukoliko borave u učionicama s balkonom). Na wc mogu otići tijekom sata, ali samo ako u sanitarnim prostorima u tom trenutku već ne boravi maksimalan broj učenika koji je propisan.

ZABRANA MIJEŠANJA UČENIKA RAZLIČITIH GRUPA I RAZREDNIH ODJELA. Osnovno je pravilo da se učenici ne smiju miješati s drugim grupama bilo da se radi o njihovom ili drugim razrednim odjelima.

PRAKTIČNA NASTAVA I VJEŽBE. Praktična nastava i vježbe iz strukovnih predmeta odvijat će se u podijeljenim skupinama, prema rasporedu s kojim će učenici biti upoznati prije početka nastave.

IZVANUČIONIČKA NASTAVA. Sukladno preporukama HZJZ-a od 21. 8. 2020. godine, Škola neće organizirati izvanučioničku nastavu tijekom školske godine 2020./2021., dok HZJZ ili MZO ne donesu drukčije upute ili preporuke.

PREHRANA UČENIKA. Hranu i piće koje namjeravaju konzumirati tijekom odmora, učenici trebaju donijeti sa sobom.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA. Prije dolaska učenika u školsku ustanovu i nakon izlaska učenika obavlja se temeljito čišćenje i dezinfekcija svih površina u školi.

SUMNJA NA COVID-19. Ukoliko se tijekom boravka u Školi pojave znakovi bolesti kod učenika, odmah se poziva roditelj, učenik se izolira u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja. Ukoliko se znakovi pojave kod zaposlenika, on odmah napušta školu. Ravnatelj obavještava nadležnog epidemiologa u slučaju sumnje na višestruku zarazu, te u slučaju pojedinačne potvrđene infekcije COVID-19 zaposlenik, odnosno roditelj imaju obvezu žurno obavijestiti ravnatelja. Ravnatelj obavještava navedene povratno o mjerama koje izriče
odnosno preporuča nadležni epidemiolog.

IZRAZITO VULNERABILNE OSOBE. Zaposlenici i učenici koji spadaju u izrazito vulnerabilnu skupinu, dužni su pribaviti potvrde liječnika primarne zdravstvene zaštite i dostaviti ju elektroničkim putem prije početka nastavne godine ravnatelju (zaposlenici) i stručnoj službi škole (učenici ili njihovi roditelji).

POTPORA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Pomoćnik u nastavi, stručni komunikacijski posrednik ubrajaju se u ukupan broj osoba u odgojno-obrazovnoj skupini/razrednom odjelu. U odnosu na druge učenike i odrasle osobe u ustanovi, dužne su:
pridržavati se svih pravila fizičke udaljenosti,
dosljedno provoditi pojačanu osobnu higijenu,
poticati na pojačanu higijenu i fizički razmak svih učenika.

Navedene osobe ne mogu održavati distancu između djeteta/učenika s obzirom na prirodu posla te su dužni nositi masku dok stručni komunikacijski posrednik nosi vizir. Kod pomaganja djetetu/učeniku pri održavanju osobne higijene koriste se jednokratne rukavice.

EDUKACIJA I INFORMIRANJE: Škola će postaviti postere kao podsjetnike o higijenskim protokolima u ponašanju u vrijeme pandemije.

O ovoj uputi i protokolima Škole svi djelatnici, učenici i roditelji te vanjski suradnici, bit će obaviješteni putem mrežne stranice Škole.
Protokol stupa na snagu danom donošenja i obvezujući je za sve učenike i zaposlenike i eventualne posjetitelje Škole.