Promjena roka za predaju pisanog dijela završnog rada i termina obrana završnih radova

Uslijed promjena kalendara polaganja ispita državne mature i otežanih uvjeta rada zbog kojih je za pretpostaviti da će učenicima trebati više vremena za pripremu završnog rada, napravljene su izmjene Vremenika izradbe i obrane završnog rada šk.god. 2019./2020.
Prema toj izmjeni zadnji rok za predaju pisanog dijela završnog rada je 15.6.2020. i za taj dan će trebati organizirati prihvat radova ispred škole o čemu će učenici biti naknadno obaviješteni. Također, obrane završnog rada će biti u periodu od 25. do 30.6.2020. Za taj period će vrijediti nove upute HZJZ-a i prema njima će se kreirati raspored obrana.