Promjena roka za predaju pisanog dijela završnog rada i termina obrana završnih radova

Promjena roka za predaju pisanog dijela završnog rada i termina obrana završnih radova

Uslijed promjena kalendara polaganja ispita državne mature i otežanih uvjeta rada zbog kojih je za pretpostaviti da će učenicima trebati više vremena za pripremu završnog rada, napravljene su izmjene Vremenika izradbe i obrane završnog rada šk.god. 2019./2020. Prema toj izmjeni zadnji rok za predaju pisanog dijela završnog rada je 15.6.2020. i za taj dan će […]