Upute za registraciju u virtualne učionice

naslovnica_virtualka

Drage učenice/učenici i kolegice/kolege zahvaljujemo se svima na suradnji i pripremama za izvođenje virtualne nastave.

Ukoliko ima još netko da nije u potpunosti razumio način pristupa aplikaciji Microsoft TEAMS preko koje se planira izvođenje virtualne nastave, na poveznici Škola za život nalaze se detaljniji priručnici za učenike i za profesore.

Također za sve kolege profesore, tu je i prezentacija s održanog predavanja.

Još jednom napominjemo, prvi i najvažniji korak je registracija i pristup preko stranice office365.skole.hr putem službenog Carnet korisničkog imena i lozinke.

Korisničko ime je puna email adresa npr. ime.prezime@skole.hr,a lozinka za učenike je kao i ona za pristup e dnevniku, tj. za profesore ista kao i ona za pristup u e-maticu (ne token za e-dnevnik).

Za sve daljne obavijesti, pratite medije i mrežnu stranicu škole.