Međunarodni dan obilježavanja močvara i močvarnih staništa

močvarni_dan

Dugo se na močvarna područja gledalo kao na beskorisna pa čak i štetna područja za čovjeka. Ta „beskorisna područja“ najčešće su isušivana i pretvarana u poljoprivredne površine zbog čega se u posljednjih 50 godina izgubilo oko 50% svjetskih močvara.

Ipak, porasla je svijest o važnosti močvara za raznolikost biljnog i životinjskog svijeta zbog čega se od 1971. g. 2. veljače obilježava Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa, u čemu sudjeluje i Republika Hrvatska kao potpisnica Ramsarske konvencije.

Povodom obilježavanja tog dana našu školu posjetila je mr.sc. Zora Kažimir, viša stručna suradnica Javne ustanove za upravljane zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“. Održano predavanje bila je priprema za posjet naših učenika (2G razred) posebnom rezervatu Pantan kod Trogira.