Financijska i medijska pismenost

financijske

Naša škola je partner škola u sklopu projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja “Uvođenje poduzetništva kao međupredmetne teme u srednje škole”.

Međupredmetne teme – poduzetništvo, građanski odgoj, zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša, osobni i socijalni razvoj su teme koje su, u velikoj mjeri, prebacivanje odgovornosti na škole.

U svrhu što boljeg rezultata i daljnjeg sudjelovanja i napretka u projektu potrebno je ispuniti anonimnu anketu na temu financijska pismenost i medijska pismenost.